Gamle Diger

Mtr. nr. 13

Skjoldenæsvej 164

Udstykning nr. 13 fra Skjoldenæsholm i 1807 på 1 td. 1 skp. 1½ alb. til fæster Ole Sørensen udi s´in livstid med ny opbygget gård.

Ole Sørensen blev født i Fuglesangshuset 1784 og blev gift med Anna Elisabet Bruun født i Fiskebjerghuset 1785.

Af gården og tilliggende jord svares årligt til ejeren af huset 6 md. og af jorden 14 md. 2/3 mark, afgiften erlægges årligt i 2 terminer halvdelen til Påske og halvdelen Mikkelsdag.

Der udover forrettes 6 arbejdsdage på Skjoldenæsholms hovmarker på egen kost og med egne redskaber uden betaling.

Min farfar Carl Christian Nielsen købte ejendommen 11.12.1919 af Skjoldenæsholm for 9.500,00 kr. med 1.200,00 kr. ved overtagelsen og resten 8.300,00 kr. på en panteobligation. I stedet for renter skulle der betales kirketiende på 320,00 kr. årligt.

Da min farfar købte ejendommen i 1919 var den overdraget i brug af købers moder Nilsine Wilhelmine Olsen.

Jeg er i dag 6. generation på ejendommen fra 01.07.1977.

Arne Nielsen

 

                                                                                                                                                                                                                                             Carl Christian Nielsen 1963

 Gamle Diger 1925, Maleri Frands Nielsen                 Gamle Diger ca. 1950                                             Gamle Diger 2009