Hvad er historiske hændelser?

Det er hvad der er foregået siden Danmark blev dannet til det, som foregik i går.

 

Hoppeolden

Stenalderen                            Marthe og Christian Larsen, ca. 1930erne                       Troels Lehnshøj med brødrene Finn og Kjeld, 2010
                                                  Hoppeolden 18                                                                       Hoppeolden 11

Erik Petersen, 1937                      Frederik Petersen, 1937            Ernst Hansen, Skjoldenæsvej 171                          Thorvald Gabrielsen, 1950erne
Skjoldenæsvej  181                      Skjoldenæsvej 181                                                                                                              Krogen 20

Thorvald Jensen, 1967, Hoppeolden 9                                 Glostrupgården, 1935, Glostrupvej 16                                        Carsten Larsen,  ca. 1953
                                                                                                                                                                                                                   Hoppeolden 18

Hans Hansen, 1961, Skjoldenæsvej 160                             Arne Nielsen, 1988                          1940erne ?, Krogen 25 
                                                                                                       Skjoldenæsvej 164

Mogens Lundø, Gustav Jensen                 Henning, Sofie, Ulla Hansen, 1930erne       Henrik Frederiksen og hans broder Verner, 1964
Åge jensen, Peder Jensen                         Skjoldenæsvej 160                                           Skjoldenæsvej 155
Ole Gabrielsen, Vedel Jensen
Ca. 1950

Vedel Jensen, ca. 1951, Hoppeolden 11                             Kirsten Nielsen, Maibrit Gabrielsen                              Bent Gabrielsen, ca. 1960
                                                                                                      Merete Nielsen, 1975, Hoppeolden 6  1975                Hoppeolden 8

 

Bo Gabrielsen, 1973                               Ib Hansen, 1950                     Jørgen Søgaard, ca. 1949                             Ane Kirstine Petersen
Hoppeolden 6                                          Skjoldenæsvej 160                  Hoppeolden 28                                              1930erne, Skjoldenæsvej 181

 Arne Nielsen, 1984                                                                   Ebbe og Anders Eriksen          Anna, Svend Aage Gabrielsen
Skjoldenæsvej 164                                                                   1961, Skjoldenæsvej 150        Johan, Margrethe Hansen ca. 1959
                                                                                                                                                             Hoppeolden 8

 

Kirsten, Henrik Frederiksen, Thorvald Jensen         Kirsten, Ole Frederiksen, Højbjergvej 46             Hoppeolden (Nørregade), ca. 1955
1963, Skjoldenæsvej 155                                             i midten Ely Pedersen, ca. 1950

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gustav, Inga, Aage Jensen ca. 1946                                  Lundehuset, Skjoldenæsvej 171, 1955-56                     Sofie Hansen 1950erne
Hoppeolden 9                                                                                                                                                                           Skjoldenæsvej 160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thorvald Jensen kører mælk 1950´ erne                             Krogen 15, ca. 1966                                              Skjoldenæsvej 181, kornstakke 1950´erne
Foran Skjoldenæsvej 160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boghvedevængehus                                                          Frede Larsen skovler sne 1977                             Poul Larsen 1964
Skjoldenæsvej 150                                                             Krogen 7                                                                     Hoppeolden 18

 

 Valsølille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niels Jensen, Elly Hansen, Sofie Jensen                           Kulsvieren, Svalmstrup 1947
Bleghuset ca. 1930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tørvemosen ca. 1946                                                            Fiskehuset med Valsølillesø i baggrunden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Frederik og Sofie Hjort, Svalmstrup                                       Valsølille sø 1979